Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

   Νέα

Προσκεκλημένος ομιλητής στο Fifth Annual Meeting of Mediterranean Minimally Invasive Surgery in Urology (MMISU 2023). Νοέμβριος 2023, Alexandria, Egypt 

Προσκεκλημένος ομιλητής στο Διεθνές Συνέδριο Τεχνολογίας στην Ουρολογία (Urotech24) της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Ιανουάριος 2024, Vienna, Austria

Προσκεκλημένος ομιλητής στο Ετήσιο Συνέδριο (EAU24) της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας. Απρίλιος 2024, Paris, France

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τους προσομοιωτές στην ουρολογία στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Practical Simulation in Urology‘.

 

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τους προσομοιωτές στην ουρολογία στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Practical Simulation in Urology‘.

 

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Ανασκόπηση σχετικά με την επίδραση του Thulium Fibre Laser στους ιστούς κατά τη διάρκεια ενδοουρολογικών επεμβάσεων.

 

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Ανασκόπηση σχετικά με τις διαφορές προσέγγισης των ουρολόγων στη διάγνωση και αντιμετώπιση του κολικού του νεφρού.

 

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Συμμετοχή σε ανασκόπηση σχετικά με την χρήση της τεχνητής νοημοσύνης στην αντιμετώπιση του καρκίνου του προστάτη.

 

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Ανασκόπηση σχετικά με τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια laser οθρητηρολιθοτριψίας και νεφρολιθοτριψίας με τη χρήση του Ho:YAG laser

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Συμμετοχή σε ανασκόπηση σχετικά laser νεφρολιθοτριψία σε παιδιατρικούς ασθενείς

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Ανασκόπηση σχετικά με τις αναπτυσσόμενες θερμοκρασίες κατά τη διάρκεια laser οθρητηρολιθοτριψίας και νεφρολιθοτριψίας.

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Guest Editor: Ειδικό τεύχος στο διεθνές επιστημονικό περιοδικό Journal of Clinical Medicine με τίτλο ‚Prostate Cancer: Recent Advances in Diagnostics and Treatment Planning

 

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής λαπαροσκοπικής χειρουργικής στο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο του Τμήματος Ενδοουρολογίας, Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας και Ουρολογικής Τεχνολογίας της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας. Νοέμβριος 2022, Αθήνα, Ελλάδα

 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής στο Fourth Annual Meeting of Mediterranean Minimally Invasive Surgery in Urology (MMISU 2022). Οκτώβριος 2022, Alexandria, Egypt 

 

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής στο ESTs2 Workshop. Οκτώβριος 2022, Prague, Czech Republic

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής και εκπαιδευτής Λαπαροσκοπικής Ουρολογίας και Fusion Βιοψίας Προστάτη  στο 25ο Πανελλήνιο Ουρολογικό Συνέδριο. Οκτώβριος 2022, Αθήνα, Ελλάδα

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής στα Κλινικά Σεμινάρια Ουρολογίας 2022. Σεπτέμβριος 2022, Σύρος, Ελλάδα

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας  Fusion Βιοψία Προστάτη  – 06.2022, Αθήνα, Ελλάδα

 

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής στο UROtech 2022, Μάϊος 2022, Istanbul, Turkey

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας _Fusion Βιοψία Προστάτη_ - Αθήνα

Eκπαιδευτής στο Μετεκπαιδευτικό Πρόγραμμα Hands on Training της Ελληνικής Ουρολογικής Εταιρείας  Fusion Βιοψία Προστάτη  – Αθήνα

Ομιλητής στην 17η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων, 17-20.02.2022 - Αθήνα

Ομιλητής στην 17η Εκπαιδευτική Εβδομάδα Ελλήνων Ειδικευόμενων Ουρολόγων, 17-20.02.2022 – Αθήνα

Προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνές webinar σχετικά με την ενδοσκοπική Enbloc εκτομή καρκίνων της ουροδόχου κύστης. Θέμα της ομιλίας η εκτομή όγκων με Holmium laser.