Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

MRI/US guided fusion biopsy

MRI/US Fusion prostate biopsy / Τόκας Θεόδωρος

Ο καρκίνος του προστάτη είναι ο συχνότερος καρκίνος στον άνδρα. Η υποψία συνήθως προκύπτει από μια αυξημένη τιμή του ειδικού προστατικού αντιγόνου (PSA), από ένα ύποπτο απεικονιστικό εύρημα ή από μια εστιακή σκλήρυνση του προστάτη κατά την ψηλάφηση / δακτυλική εξέταση. Ωστόσο, η τελική διάγνωση μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω ενός δείγματος ιστού (βιοψία προστάτη).

Η βιοψία είναι ο πιο σημαντικός και ασφαλής τρόπος ανίχνευσης καρκίνου του προστάτη και σωστής εκτίμησης του βαθμού κακοήθειας αυτού. Επιβεβαιώνει τη διάγνωση, αλλά είναι και η βάση για τον περαιτέρω προγραμματισμό της θεραπείας. Δεδομένου ότι ο καρκίνος εμφανίζεται συχνά σε διαφορετικά σημεία και με διαφορετική επιθετικότητα στον ίδιο προστάτη, δεν αρκεί η λήψη βιοψίας από ένα μόνο μέρος. Τα δείγματα ιστών πρέπει να καθορίζουν ακριβώς την εντόπιση, το φορτίο, και την επιθετικότητα ενός όγκου.

Αυτό προϋποθέτει τον καθορισμό κριτηρίων υψηλής ποιότητας, τα οποία καθορίζονται από τον αριθμό των δειγμάτων που λαμβάνονται, τη θέση των σημείων δειγματοληψίας, και τη στοχευμένη βιοψία παθολογικών απεικονιστικών ευρημάτων. Η θεραπεία μπορεί να αποτελείται από ενεργή παρακολούθηση (active surveillance), εξωτερική ακτινοβολία, βραχυθεραπεία, HIFU ή χειρουργική επέμβαση (ριζική προστατεκτομή).

Είναι έτσι ζωτικής σημασίας να παρέχονται όλες τις πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση του προστάτη ώστε ο ασθενής να είναι σίγουρος για την ενδεδειγμένη θεραπεία μετά τη λήψη της πρώτης βιοψίας.

Αν και οι μεγάλοι όγκοι του προστάτη συχνά αναγνωρίζονται εύκολα, ο ουρολόγος δε μπορεί να βασιστεί στo συμβατικό υπερηχογράφημα ως διαγνωστικό μέσο. Επίσης, το υπερηχογράφημα δεν μπορεί να κάνει διάκριση μεταξύ των διαφορετικών τύπων καρκίνου, ακόμη και όταν ο όγκος είναι υπερηχογραφικά αναγνωρίσιμος.

H πολυπαραμετρική μαγνητική τομογραφία του προστάτη (mpMRI) είναι σήμερα η ενδεδειγμένη απεικονιστική μέθοδος, αφού δύναται να ανιχνεύσει καρκίνους που δεν είναι υπερηχογραφικά ορατοί αλλά και να «χαρτογραφεί» τον προστάτη, παρέχοντας όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για τον όγκο. Τα τελευταία χρόνια, μια αναγνωρισμένη μέθοδος βιοψίας προστάτη, βάσει κατευθυντήριων οδηγιών, είναι η βιοψία που πραγματοποιείται με την χρήση τεχνολογίας σύντηξης εικόνων MRI/υπερήχων (fusion biopsy).

Το ιατρείο μας είναι το μόνο ουρολογικό ιατρείο πανελλαδικά που διαθέτει το σύγχρονο σύστημα στοχευμένης βιοψίας προστάτη (software-based fusion – BiopSee®, http://www.biopsee.de/home.html) παρέχοντας εξαιρετικά ακριβείς στερεοτακτικές (3D) βιοψίες είτε διορθικά, είτε διαπερινεϊκά.

Ο ιατρός είναι πιστοποιημένος χρήστης του συγκεκριμένου συστήματος και διαθέτει πολυετή εμπειρία με περισσότερες από 300 βιοψίες στο εξωτερικό. Ο ασθενής προσκομίζει μια εξέταση μαγνητικής τομογραφίας (mpMRΙ) του προστάτη. Αυτά τα δεδομένα μεταφέρονται στο ιατρείο με ένα δίσκο (CD) η USB stick, επισημαίνονται οι ύποπτες περιοχές και οι εικόνες ενσωματώνονται στην επεξεργασία εικόνας μιας συσκευής υπερήχων υψηλής ανάλυσης,. Με αυτόν τον τρόπο, ο ιατρός έχει πρόσβαση στα δεδομένα της mpMRI και προβάλλει τις εικόνες του προστάτη και των ύποπτων περιοχών σε εκείνες του υπερηχογραφήματος σε πραγματικό χρόνο, κατά τη διάρκεια της βιοψίας.

Αυτή η κατάσταση μπορεί να συγκριθεί με εκείνη ενός σύγχρονου οχήματος, στο οποίο ο χειριστής μπορεί να ελέγχει με ακρίβεια τη διαδρομή με τη χρήση ενός συστήματος πλοήγησης (GPS). Δεν πραγματοποιούνται απλές γνωστικές βιοψίες οι οποίες έχουν βάση μόνο την ανάγνωση και τον εντοπισμό των ύποπτων περιοχών στην μαγνητική τομογραφία και την χρήση του υπερηχογραφήματος σε δεύτερο χρόνο χωρίς την παράλληλη προβολή των εικόνων της μαγνητικής τομογραφίας (cognitive fusion).

Οι τυχόν παραμορφώσεις του προστάτη που προκαλούνται από την είσοδο της κεφαλής υπερήχων ή τις διάφορες κινήσεις του ασθενούς εξουδετερώνονται με τη χρήση ειδικού λογισμικού (elastic image registration).

Επιπλέον, το σύστημα BiopSee® καταγράφει την ακριβή θέση κάθε μεμονωμένου δείγματος ιστού και στις τρεις διαστάσεις (στερεοτακτική βιοψία). Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να αποδοθεί η ακριβής θέση και επιθετικότητα σε κάθε πιθανό εύρημα καρκίνου. Αυτό αποτελεί επίσης μια σημαντική πληροφορία για ενδεχόμενη επαναληπτική βιοψία στο μέλλον αλλά και απαραίτητη προϋπόθεση για πιθανή εστιακή θεραπεία (focal treatment) η οποία αποσκοπεί όχι στην αντιμετώπιση ολόκληρου του προστάτη, αλλά μόνο του όγκου.

Τι προσφέρει το σύστημα BiopSee®

 • Βελτίωση της διαγνωστικής ακρίβειας
 • Ελαχιστοποίηση των πιθανοτήτων μη εντοπισμού παθολογικών περιοχών
 • Ακριβή πλοήγηση στις ύποπτες περιοχές
 • Καταγραφή και παρακολούθηση των ασθενών
 • Συμβατότητα με διάφορες μορφές θεραπείας (βραχυθεραπεία, κρυοθεραπεία, HIFU)

Σημαντικές πληροφορίες για ιατρούς και ασθενείς

 • Οι διορθικές τυχαιοποιημένες βιοψίες έχουν ποσοστό επιτυχίας ~33%
 • Η λήψη επιπλέον (μέχρι 30) ιστοτεμαχιδίων (saturation biopsy) έχει ποσοστό επιτυχίας ~40%
 • Το σύστημα BiopSee® έχει γενικό ποσοστό επιτυχίας 58-70%
 • Οι στοχευμένες βιοψίες των mpMRI ύποπτων περιοχών έχουν ποσοστό επιτυχίας 86-100%

Γιατί να κάνετε τη βιοψία στο ιατρείο μας;

 • Είμαστε πιστοποιημένοι στο συγκεκριμένο σύστημα
 • Διαθέτουμε πολυετή εμπειρία με περισσότερες από 300 βιοψίες στο εξωτερικό, όπου και συνεχίζουμε να πραγματοποιούμε παράλληλα βιοψίες
 • Παρέχουμε εξαιρετικά ακριβείς στερεοτακτικές και όχι απλές γνωστικές βιοψίες οι οποίες υστερούν διαγνωστικά
 • Έχουμε εμπειρία τόσο στις διορθικές, όσο και στις διαπερινεϊκές βιοψίες.
 • Ανάλογα με τα κλινικά και απεικονιστικά στοιχεία επιλέγεται η κατάλληλη μέθοδος
 • Πραγματοποιούμε τις βιοψίες πάντα με τοπική και όχι γενική αναισθησία ή μέθη
 • Η βιοψία δε διαρκεί περισσότερο από 15-20 λεπτά
 • Πραγματοποιούμε αναλυτική καταγραφή και αναφορά με εικόνες, η οποία παραδίδεται στον ασθενή και μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περαιτέρω παρακολούθηση και θεραπεία, ανεξάρτητα από το θεράποντα ιατρό
  Ο ασθενής λαμβάνει το παθολογοανατομικό πόρισμα σε 2-3 ημέρες
 • Μπορούμε να αναλάβουμε την περαιτέρω παρακολούθηση και θεραπεία του ασθενούς η οποία προσαρμόζεται στις κατάλληλες ιατρικές ενδείξεις σύμφωνα με τα κλινικά και τα ογκολογικά στοιχεία (precision medicine)
 • Προσφέρουμε οικονομικά πακέτα αφού η βιοψίες πραγματοποιούνται στο ιατρείο και όχι ενδονοσοκομειακά
 • Στην εποχή που η χώρα μας, όπως και ο υπόλοιπος κόσμος, μαστίζονται από την πανδημία, προσφέρουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στον ασθενή, ο οποίος λαμβάνει προσωπικό ραντεβού και έρχεται σε επαφή με μόνο δύο έως τρία άτομα.