Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Ανασκόπηση που αποδεικνύει την σχέση της παρατεταμένης διάρκειας χειρουργείου και την εμφάνιση επιπλοκών κατά την ενδοσκοπική αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος.

Ανασκόπηση που αποδεικνύει την σχέση της παρατεταμένης διάρκειας χειρουργείου και την εμφάνιση επιπλοκών κατά την ενδοσκοπική αντιμετώπιση της λιθίασης του ουροποιητικού συστήματος.