Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Ανασκόπηση που παρουσιάζει τη σχέση της λιθίασης του ουροποιητικού με παράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, και η σωματική άσκηση.

Ανασκόπηση που παρουσιάζει τη σχέση της λιθίασης του ουροποιητικού με παράγοντες όπως το κάπνισμα, το αλκοόλ, και η σωματική άσκηση.