Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Δημοσίευση που παρουσιάζει στοιχεία για την θνησιμότητα μετά από ουρητηροσκόπηση για λιθίαση του ουροποιητικού. Παρουσιάζονται επίσης παράγοντες κινδύνου αλλά και τρόποι ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων θνησιμότητας μετά από ουρητηροσκόπηση.

Δημοσίευση που παρουσιάζει στοιχεία για την θνησιμότητα μετά από ουρητηροσκόπηση για λιθίαση του ουροποιητικού. Παρουσιάζονται επίσης παράγοντες κινδύνου αλλά και τρόποι ελαχιστοποίησης των πιθανοτήτων θνησιμότητας μετά από ουρητηροσκόπηση.