Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Δημοσίευση που παρουσιάζει την σημασία της πυκνότητας του προστατικού ιστού στα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη (HoLEP).

Δημοσίευση που παρουσιάζει την σημασία της πυκνότητας του προστατικού ιστού στα αποτελέσματα της ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη (HoLEP).