Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Δημοσίευση στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης σχετικά με τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής ολικά ενδοσωματικής αντικατάστασης ουρητήρα από τμήμα λεπτού εντέρου, σε ασθενείς με μεγάλα στενώματα ουρητήρα.

Δημοσίευση στα πλαίσια πολυκεντρικής μελέτης σχετικά με τα αποτελέσματα της λαπαροσκοπικής ολικά ενδοσωματικής αντικατάστασης ουρητήρα από τμήμα λεπτού εντέρου, σε ασθενείς με μεγάλα στενώματα ουρητήρα.