Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Δημοσίευση σχετικά με ειδική τεχνική ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη (HoLEP). Η μελέτη αποδεικνύει τα πολύ ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα της τεχνικής στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη.

Δημοσίευση σχετικά με ειδική τεχνική ενδοσκοπικής εκπυρήνισης του προστάτη (HoLEP). Η μελέτη αποδεικνύει τα πολύ ικανοποιητικά λειτουργικά αποτελέσματα της τεχνικής στην αντιμετώπιση της καλοήθους υπερπλασίας προστάτη.