Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Δημοσίευση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος (curriculum) EST-s1 στην εκπαίδευση της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης λιθίασης του ουροποιητικού.

Δημοσίευση σχετικά με την αποτελεσματικότητα του εκπαιδευτικού προγράμματος (curriculum) EST-s1 στην εκπαίδευση της ενδοσκοπικής αντιμετώπισης λιθίασης του ουροποιητικού.