Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνές webinar σχετικά με την εξωπεριτοναϊκές ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Θέμα της ομιλίας η οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική νεφρεκτομή.

Προσκεκλημένος ομιλητής σε διεθνές webinar σχετικά με την εξωπεριτοναϊκές ενδοσκοπικές επεμβάσεις. Θέμα της ομιλίας η οπισθοπεριτοναϊκή ενδοσκοπική νεφρεκτομή.