Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Χειρουργικές Επεμβάσεις 5 Διουρηθρική αντιμετώπιση καρκίνου ουροδόχου κύστης

Διουρηθρική αντιμετώπιση καρκίνου ουροδόχου κύστης

Η ενδοσκοπική αυτή μέθοδος πραγματοποιείται δια μέσου της ουρήθρας και αποτελεί το χρυσό κανόνα στη χειρουργική αντιμετώπιση του καρκίνου της κύστης. Δεν προσφέρει μόνο μια μέθοδο θεραπείας, αλλά και ένα τρόπο εκτίμησης του βάθους της διήθησης του όγκου (τοπική σταδιοποίηση) με σκοπό το σχεδιασμό της περαιτέρω θεραπείας του ασθενούς.

Κατά την μέθοδο αυτή πραγματοποιείται αρχικά επισκόπηση των εσωτερικών τοιχωμάτων της ουροδόχου κύστης (κυστεοσκόπηση) και αναγνώριση του όγκου με τη χρήση ενός ειδικού ενδοσκοπικού εργαλείου (ρεζεκτοσκόπιο). Στη συνέχεια, πραγματοποιείται εκτομή του όγκου σε τμήματα με τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, και αφαίρεση του μέσα από το εργαλείο.

Σήμερα η εκτομή πραγματοποιείται με τη χρήση διπολικής ενέργειας η οποία προσφέρει άριστη αιμόσταση και μειώνει την πιθανότητα επιπλοκών. Επιπλέον, ολοένα και πιο δημοφιλής μέθοδος παγκοσμίως είναι η εκτομή ολόκληρου του όγκου σε ένα κομμάτι (En-bloc) με τη χρήση laser ή διαθερμίας. Η μέθοδος αυτή φαίνεται να προσφέρει καλύτερα ογκολογικά αποτελέσματα, αφού μειώνει στο ελάχιστο την τοπική διασπορά του όγκου.

Επιπλέον, προσφέρει καλύτερη ποιότητα ιστολογικού δείγματος και ως εκ τούτου ο παθολογοανατόμος μπορεί να αξιολογήσει καλύτερα την τοπική διήθηση/σταδιοποίηση του όγκου. Αντενδείξεις της μεθόδου αποτελούν το μεγάλο μέγεθος και η δύσκολη ανατομική θέση ενός όγκου.