Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Χειρουργικές Επεμβάσεις 5 Μίνι διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mPCNL)

Μίνι διαδερμική νεφρολιθοτριψία (mPCNL)

Αποτελεί ενδοσκοπική επέμβαση η οποία διενεργείται μέσω μιας μικρής οπής στην οσφύ μετά από μια οσφυϊκή παρακέντηση του νεφρού. Η παρακέντηση πραγματοποιείται με τη βοήθεια υπερήχων και ακτινογραφίας με τη χρήση σκιαγραφικού (ακτινοσκόπηση). Με τον τρόπο αυτό, ο χειρουργός μπορεί να απεικονίσει ολόκληρη την ανατομία της αποχετευτικής μοίρας του νεφρού, και να εντοπίσει με ακρίβεια την ανατομική θέση των λίθων και το ακριβές σημείο της παρακέντησης, μειώνοντας την πιθανότητα επιπλοκών στο ελάχιστο.

Εφαρμόζεται συνήθως σε περιπτώσεις πολύπλοκης νεφρολιθίασης, όπου η απλή ενδοσκοπική αντιμετώπιση με εύκαμπτη νεφρολιθοτριψία δεν παρουσιάζει τόσο ικανοποιητικά αποτελέσματα. Τέτοιες περιπτώσεις είναι εκείνες λίθων νεφρού με διάμετρο >20mm αλλά και πολλαπλών λίθων ανεξάρτητα από το μέγεθος αυτών. Ο λίθος εντοπίζεται ενδοσκοπικά, κατακερματίζεται με τη χρήση βαλλιστικής ενέργειας (lithoclast) ή laser, και αφαιρείται μέσα από μια μικρή οπή.

Με τη χρήση ενός ειδικού συστήματος ελάχιστα επεμβατικής διαδερμικής νεφρολιθοτριψίας (minimally invasive PCNLMIP) συνδυάζεται η μικρή διάμετρος των εργαλείων με τη διατήρηση χαμηλών πιέσεων εντός του νεφρού κατά τη διάρκεια της επέμβασης, και την αυτόματη αφαίρεση των λίθων, με τη βοήθεια της ροής του νερού, χωρίς τη χρήση επιπλέον εργαλείων (vacuum cleaner effect).

Με αυτόν τον τρόπο μειώνεται στο ελάχιστο η επεμβατικότητα του χειρουργείου χωρίς να επηρεάζονται τα αποτελέσματα.