Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Χειρουργικές Επεμβάσεις 5 Εύκαμπτη ουρητηρο-νεφροσκόπηση και νεφρολιθοτριψία λίθων του νεφρού (fURS).

Εύκαμπτη ουρητηρο-νεφροσκόπηση και νεφρολιθοτριψία λίθων του νεφρού (fURS).

Αποτελεί ενδοσκοπική επέμβαση που πραγματοποιείται δια μέσου της ουρήθρας με τη χρήση σύγχρονου εύκαμπτου ψηφιακού ενδοσκοπίου που προσφέρει εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Εφαρμόζεται παράλληλα και συνεχής λήψη ακτινογραφιών (ακτινοσκόπηση), με ή χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού δια μέσου του ενδοσκοπίου,  με σκοπό την πλήρη απεικόνιση της ανατομίας του ουροποιητικού.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εντόπιση του προβλήματος, η αναγνώριση της θέσης των εργαλείων του χειρουργού και μειώνεται αισθητά η πιθανότητα επιπλοκών (πχ τραυματισμός ουρητήρα). Απαιτεί γενική αναισθησία και νοσοκομειακό περιβάλλον.

 Η μέθοδος βοηθάει στην αντιμετώπιση λίθων με διάμετρο < 20 mm σε οποιοδήποτε σημείο του νεφρού. Σύγχρονες πηγές ενέργειας (laser) βοηθούν στον άμεσο κατακερματισμό των λίθων ανεξάρτητα από τη σύσταση τους.

Με τον τρόπο αυτό μπορούν επίσης να αντιμετωπισθούν μικροί και χαμηλής επιθετικότητας όγκοι της αποχετευτικής μοίρας, αλλά και άλλες παθολογικές καταστάσεις όπως η στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής.