Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Χειρουργικές Επεμβάσεις 5 Ουρητηροσκόπηση και ουρητηρολιθοτριψία λίθων του ουρητήρα (sURS)

Ουρητηροσκόπηση και ουρητηρολιθοτριψία λίθων του ουρητήρα (sURS)

Αποτελεί ενδοσκοπική επέμβαση που πραγματοποιείται δια μέσου της ουρήθρας με τη χρήση σύγχρονου ενδοσκοπίου. Εφαρμόζεται παράλληλα και συνεχής λήψη ακτινογραφιών (ακτινοσκόπηση), με ή χωρίς την έγχυση σκιαγραφικού δια μέσου του ενδοσκοπίου,  με σκοπό την πλήρη απεικόνιση της ανατομίας του ουροποιητικού.

Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται η εντόπιση του προβλήματος, η αναγνώριση της θέσης των εργαλείων του χειρουργού, και μειώνεται αισθητά η πιθανότητα επιπλοκών (πχ τραυματισμός ουρητήρα). Απαιτεί συνήθως γενική αναισθησία και νοσοκομειακό περιβάλλον.

 Ο λίθος εντοπίζεται και αφαιρείται (ημιεύκαμπτο ουρητηροσκόπιο) με ειδικό εργαλείο (basket). Σε περίπτωση μεγάλων λίθων πραγματοποιείται κατακερματισμός αυτών με τη χρήση βαλλιστικής ενέργειας (lithoclast) ή laser. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να αντιμετωπιστούν επίσης αποτελεσματικά μικροί και χαμηλής κακοήθειας όγκοι του ουρητήρα.