Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Συστηματική ανασκόπηση που αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διορθικής και διαπερινεϊκής MRI/US fusion βιοψίας για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη.

Συστηματική ανασκόπηση που αναλύει τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της διορθικής και διαπερινεϊκής MRI/US fusion βιοψίας για την ανίχνευση του καρκίνου του προστάτη.