Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τις ενδονεφρικές πιέσεις κατά την mini-PCNL στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Minimally Invasive Nephrolithotomy‘.

Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τις ενδονεφρικές πιέσεις κατά την mini-PCNL στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Minimally Invasive Nephrolithotomy‘.