Σύγχρονη
Διαγνωστική
&Θεραπευτική

ΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Αρχική 5 Νέα 5 Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τους προσομοιωτές στην ουρολογία στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Practical Simulation in Urology‘.

Συγγραφή παραγράφου σχετικά με τους προσομοιωτές στην ουρολογία στο διεθνές σύγγραμμα με τίτλο ‚Practical Simulation in Urology‘.